Μεταβολικός ρυθμός ανάπαυσης για ηλικιωμένους

Επίδραση της ηλεκτρομυοδιέγερσης ολόκληρου του σώματος στο μεταβολικό ρυθμό ανάπαυσης, καθώς και τις ανθρωπομετρικές και μυϊκές παραμέτρους για τους ηλικιωμένους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  • Μια ουσιαστική αλλαγή στη σύνθεση του σώματος, με αύξηση κοιλιακού λίπους και αντίστοιχη μείωση μυϊκής μάζας, εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση, η εκγύμναση με ηλεκτρομυοδιέγερση ολόκληρου του σώματος ξεχωρίζει σήμερα ως εναλλακτική της συμβατικής εκγύμνασης των μυών που διαθέτει μικρότερα ορθοπεδικά και καρδιακά φορτία σε συγκριτικά χαμηλότερο όγκο εκγύμνασης. Ο στόχος αυτής της πιλοτικής μελέτης ήταν ο καθορισμός της εφαρμοσιμότητας και της σκοπιμότητας της εκγύμνασης με EMS για τους ηλικιωμένους, καθώς και ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας αυτής της μορφής εκγύμνασης στις ανθρωπομετρικές, σωματικές και μυϊκές παραμέτρους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • 30 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μεγάλη εμπειρία εκγύμνασης εκχωρήθηκαν τυχαία σε μια ομάδα ελέγχου (CG: n = 15) όπου συνέχισαν την εκγύμνασή τους ως συνήθως, και μια ομάδα EMS (n = 15), η οποία ολοκλήρωνε μια 20λεπτη συνεδρία εκγύμνασης με EMS για ολόκληρο το σώμα κάθε τέσσερις ημέρες, με πρόσθετη εκγύμναση δύναμης και αντοχής δύο φορές την εβδομάδα. Προσδιορίστηκαν τα σημαντικότερα ανθρωπομετρικά δεδομένα (βάρος, μέγεθος, ποσοστό σωματικού λίπους, περιφέρεια μέσης, κ.λπ.), μαζί με μεταβολικό ρυθμό ανάπαυσης και VO2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Ο μεταβολικός ρυθμός ανάπαυσης παρουσίασε σημαντική μείωση στην ομάδα CG (-5,3%, p = 0,038) και καμία αλλαγή (-0,2%, p = 0,991) στην ομάδα EMS. Παρά το μέγεθος μέτριου αποτελέσματος (ES: 0,62), εμφανίστηκαν απλές τάσεις χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας EMS και της ομάδας CG (p= 0.065). Η αθροιστική αξία για το πάχος των δερματοπτυχών μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα EMS (p= 0,001) κατά 8,6%, σε σύγκριση με μια μικρή, ασήμαντη αύξηση στην ομάδα ελέγχου (1,4%), μια διαφορά που αποδείχθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντική (p= ,0001, ES: 1,37). Η περιφέρεια μέσης ως κριτήριο για την κοιλιακή παχυσαρκία μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα EMS (p > 0,001) από -2,3% (έναντι CG: 1,0%, p = 0,106). Η αντίστοιχη διαφορά της ενδιάμεσης ομάδας αποδείχθηκε ότι ήταν σημαντική (p = 0,001, ES: 1,64).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  • Εν ολίγοις, βελτιώσεις στις λειτουργικές παραμέτρους όπως η μέγιστη δύναμη και η ταχύτητα έχουν αποδειχθεί μαζί με επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται με τη σύνθεση του σώματος. Επιπροσθέτως, καθιερώθηκε μια υψηλή αποδοχή της εκγύμνασης EMS σε αυτόν τον πληθυσμό των καλά γυμνασμένων, μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Έτσι, εκτός από την αποτελεσματικότητά της, η πρακτικότητα αυτού του τύπου εκγύμνασης φαίνεται εξασφαλισμένη.

(KEMMLER, W. / BIRLAUF, A. / VON STENGEL, S., Πανεπιστήμιο Erlangen- Nuremberg 2009)