Ηλικιωμένοι άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο

Επίδραση της επικουρικής εκγύμνασης EMS στη σύνθεση του σώματος και τους παράγοντες καρδιακού κινδύνου σε ηλικιωμένους άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  • Σαρκοπενία και (κοιλιακή) παχυσαρκία συνδέονται στενά με τη θνησιμότητα, την πολυνοσηρότητα και την αδυναμία σε ηλικιωμένα άτομα. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο η ηλεκτρομυοδιέγερση ολόκληρου του σώματος (WB-EMS) μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση του σώματος και τους παράγοντες καρδιακού κινδύνου σε ηλικιωμένους άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • Μετά την τυχαιοποίηση, συνολικά 28 άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο, σύμφωνα με το IDF (69,4±2,8 χρόνια) από την περιοχή του Erlangen εκχωρήθηκαν σε ομάδα ελέγχου (CG: n = 14) ή σε ομάδα WB-EMS (n = 14). Η μέθοδος
    εκγύμνασης WB-EMS την 14η εβδομάδα παρείχε 30λεπτό πρόγραμμα αντοχής και ενδυνάμωσης με την εφαρμογή EMS κάθε 5 ημέρες. Παράλληλα, η ομάδα ελέγχου συμμετείχε σε εκγύμναση ολόκληρου του σώματος με δονήσεις με στόχο την «αύξηση της ευελιξίας και της ευεξίας». Το κοιλιακό λίπος και η λιπώδης ολόκληρου του σώματος καθώς και η περιφερική σκελετική μυϊκή μάζα (ASMM) επελέγησαν ως τα κύρια κρίσιμα σημεία. Δευτερεύοντα κρίσιμα σημεία ήταν οι παράμετροι του μεταβολικού συνδρόμου σύμφωνα με το IDF (περιφέρεια της μέσης, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη HDL, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Σε μέγεθος υψηλού αποτελέσματος (ES: d’= 1, 33), η αλλαγή στην κοιλιακή λιπώδη μάζα παρουσίασε σημαντικές διαφορές (p = 0,004) μεταξύ WB-EMS και CG (-252±196 g, p = 0,001 έναντι – 34±103 g, p = 0,330). Παράλληλα με αυτό, το συνολικό λίπος του σώματος μειώθηκε κατά – 1350±876 g (p = 0,001) στην ομάδα του WB-EMS και – 291±850 g (p= 0,307) στην CG (διαφορά: p = 0,008, ES: d’= 1,23). Το ASMM επίσης παρουσίασε σημαντικές διαφορές (p = 0,024, ES: d’= 0,97) μεταξύ της ομάδας EMS και της ομάδας ελέγχου δονήσεων (249±444 g, p = 0,066 έναντι – 298±638 g, p =,173). Με την εξαίρεση μιας σημαντικής διαφοράς εντός της ομάδας (p = 0,023, ES: d’ = 1,10) για την περιφέρεια της μέσης (EMS:-5,2±1,8 cm, p = 0,001 έναντι CG:-3,3±2,9 cm, p = 0,006), δεν παρουσιάστηκε κανένα περαιτέρω αποτέλεσμα στις παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου (βλ. παραπάνω).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  • Σε χαμηλό όγκο εκγύμνασης (περίπου 45 λεπτά/εβδομάδα) και σύντομη περίοδο παρέμβασης (14 εβδομάδες), η εκγύμναση με EMS ολόκληρου του σώματος παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα για τη σύνθεση του σώματος των ηλικιωμένων. Έτσι, η WB-EMS ενδέχεται να είναι κατάλληλη εναλλακτική λύση για τα συμβατικά προγράμματα εκγύμνασης ατόμων με χαμηλή καρδιακή και ορθοπεδική ικανότητα.

(KEMMLER, W. / BIRLAUF, A. / VON STENGEL, S., Πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg  2009)