Δύναμη από μηχανική και ηλεκτρική διέγερση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • 80 φοιτητές αθλημάτων τυχαιοποιήθηκαν σε ίσα μέρη σε ομάδες κλασικής εκγύμνασης για υπερτροφία, μέγιστη δύναμη, ταχύτητα και μυϊκή αντοχή, σε ομάδες εκγύμνασης με τη σύγχρονη διαδικασία EMS ολόκληρου του σώματος και δονήσεων, καθώς και σε δύο μικτές ομάδες, EMS ολόκληρου του σώματος/υπερτροφίας και δονήσεων/υπερτροφίας. Οι ομάδες κλασικής εκγύμνασης εργάστηκαν σε κάμψεις και εκτάσεις ποδιών (Gym80) σε μηχανήματα στις αντίστοιχες ομάδες σε 3 σειρές με διάφορα πρόσθετα βάρη (30-90%, 3-15 επαναλήψεις). Οι ομάδες EMS εκτέλεσαν πλαϊνά βήματα και κάμψεις γονάτων χωρίς πρόσθετα βάρη (φορτίο/διάστημα 6 s/4 s, συχνότητα παλμού 85 Hz, πλάτος παλμού 350 μs, διπολικός ορθογωνικός παλμός (ένταση 60%). Η τυποποίηση έγινε μέσω βιοανάδρασης. Η εκγύμναση πραγματοποιήθηκε δύο φορές την εβδομάδα για μια περίοδο 4 εβδομάδων. Οι δοκιμές εισόδου και εξόδου διενεργήθηκαν σε διαγνωστικά μηχανήματα δύναμης πριν και μετά από την εκγύμναση καθώς και μετά από τη φάση ανάπλασης δύο εβδομάδων. Οι δυναμικές μετρήθηκαν μέσω απόδοσης (δύναμη x ταχύτητα) με 40% και 60% πρόσθετο φορτίο σε διάφορες γωνίες.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Όλα τα είδη εκγύμνασης δύναμης ήταν σε θέση να βελτιώσουν σημαντικά τη μέγιστη απόδοση. Η μέγιστη δύναμη βελτιώθηκε περισσότερο, 16%, στην ομάδα υπερτροφίας και στη συνέχεια 9-10% για την EMS. Μόνο οι ομάδες EMS παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα. Η μετρούμενη ταχύτητα απόδοσης βελτιώθηκε κατά περίπου 30%, σημαντικά περισσότερο από τις κλασικές μεθόδους (16-18%). Αυτό οφείλεται προφανώς στον άμεσο έλεγχο των μυϊκών ινών ταχείας συστολής με την EMS. Τα σχέδια μικτής εκγύμνασης όπως η EMS και η κλασική εκγύμναση υπερτροφίας παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές αλλαγές που προκύπτουν από τα δύο ερεθίσματα της εκγύμνασης (μια μέγιστη αύξηση 7% στη δύναμη και 12% βελτίωση της απόδοσης). Συνδυασμοί διαδικασιών κλασικής και σύγχρονης εκγύμνασης ενδέχεται επομένως να αποκαλύπτουν νέες, υποσχόμενες διαμορφώσεις ερεθισμάτων. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της EMS ολόκληρου του σώματος πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις απόδοσης εμφανίζονται μετά από μια περίοδο ανάπλασης δύο εβδομάδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  • Σε σύγκριση με τους διάφορους τύπους εκγύμνασης για την ενίσχυση της δύναμης και της ταχύτητας, η δυναμική εκγύμναση με EMS ολόκληρου του σώματος με miha bodytec αποδείχτηκε μια υψηλά αποτελεσματική μέθοδος εκγύμνασης. Η EMS ολόκληρου του σώματος ήταν η μόνη μορφή εκγύμνασης που ήταν σε θέση να βελτιώσει τη μέγιστη απόδοση στα αθλήματα σε ταχύτητα και κίνηση. Επιπροσθέτως, έκδηλα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αποκαλύπτουν νέες δυνατότητες στην περιοδικότητα της εκγύμνασης. Μια μελετημένη δόση EMS ολόκληρου του σώματος μαζί με τη δυναμική εκτέλεση κίνησης αντιπροσωπεύει έναν υποσχόμενο συνδυασμό για εκγύμναση δύναμης και ταχύτητας.

Speicher, U. / Nowak, S. / Schmithüsen J. / Kleinöder, H. / Mester, J., Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας 2008, δημοσιεύτηκε στο BISp-Jahrbuch – Forschungsförderung 2008/09, μεταξύ άλλων)