λέμφος

Τι είναι η λέμφος ; H λέμφος είναι σωματικό μεσοκυττάριο υγρό. Βασική λειτουργία της είναι να βοηθάει στη θρέψη. Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα και διάφορες ουσίες, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης, αποτελεί μέρος του αμυντικού μηχανισμού[…]

Read More »